TEL 09/395.13.03

Inschrijvingen

De Vereffening-verdeling In De Actuele Rechtspraktijk

 

 
22 Jun, 2023
13:30 -  17:30
The registration period is from 24 Mei, 2023 00:00 to 22 Jun, 2023 23:55

Beschrijving event:

INLEIDING

We geven u graag op uw maat een nieuwe uiteenzetting over de huidige stand van het nieuw relatievermogensrecht.  In het kader van een lange traditie van bij 20 jaar wordt dit jaar een nieuwe update gegeven van de principes van vereffenen en verdelen voor gehuwden en samenwonenden.    De uiteenzetting is op de praktijk gesteund en geeft een weergave van de huidige stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer die elkeen moet toelaten om een vereffening en verdeling op te lossen.  Er wordt ook samen een rekenoefening gemaakt.

De nadruk wordt gelegd op de verschillende uitgangspunten waarmee u uw cliënt kunt verdedigen in de verrekeningen tussen ex-partners waarbij nuttige linken worden gelegd tussen de leer van de vermogensverschuiving zonder oorzaak zoals die nu ook in het nieuw burgerlijk wetboek is opgenomen, de bewijsregeling en de vergoedingsrekeningen.    

 

Verbanden worden gelegd tussen het samenwoningsrecht, de regelen bij een scheiding van goederen en de wetgeving van het wettelijk stelsel zoals laatst gewijzigd met de wet van 22 juli 2018.    Verschillen en gelijkenissen tussen de verschillende stelsels worden uitgediept.   De gevolgen van het nieuw burgerlijk wetboek worden besproken.   Opvallende gelijkenissen worden uitgewerkt waarbij de billijkheid in de vermogensverschuivingen ook hun rol spelen in de meest recente cassatierechtspraak.   

  • Wanneer is er sprake van een wil tot verarmen noodzakelijk voor de vermogensverschuiving zonder oorzaak ? Het arrest van het Hof van Cassatie van 09 september 2021 maar ook Gent 5 december 2019 wordt uitgewerkt.
  • Wat met het verrekenbeding zoals beoordeeld door het Hof van Cassatie van 04 februari 2022.
  • Wat is de verhouding tussen het bijdragen in de lasten van het samenwonen en de wil tot het verrekenen van de vermogenstransferten bij het uit mekaar gaan ? Er is een beoordeling in concreto ( Bergen 08 april 2020 maar ook Brussel 21 februari 2020 en Antwerpen 01 juni 2021.
  • Wanneer en hoe kan er verrekening gevraagd worden en hoe kan die weerlegd worden ?
  • De bewijsregeling van vergoedingsrekeningen werd verfijnd ( Cass. 04 september 2020 en 17 maart 2022 )
  • Hoe zit het met de herwaardering ( Cass. 04 februari 2022 )?
  • Hoe gebeurt een gerechtelijke vereffening en verdeling en waarop moet gelet worden voor de verdediging van de cliënt ? wat met de boedelbeschrijving en termijnen ( Antwerpen 02 november 2021, T. Not. 2022, 319 en het aanwenden van stukken ( Gent 03 december 2020 ).
  • Vermogensverschuivingen tussen ex-partners die geen verband houden met de onverdeeldheid zijn geen vereffening en verdeling ( Cass. 09 maart 2020 )

De nadruk wordt gelegd op een praktische bespreking die zowel de leek als de specialist kan boeien.

SPREKERS

De spreker Mter. Jan DROOGNE is vaste vennoot van het advocatenkantoor TREMMERY en in die hoedanigheid ook auteur van de boeken van vereffenen en verdelen. Hij is spreker binnen het IGO en al jarenlang lid maar ook ooit voorzitter van de commissie familierecht van het OVB. Hij verzorgt al jarenlang succesvol voor Lexdura maar ook voor andere organisatoren opleidingen over vereffenen en verdelen en het familierecht in het algemeen.

LOCATIE

Van der Valk - Nazareth

U dient de afrit van het tankstation Nazareth te nemen op de E17 richting Kortrijk om het hotel te bereiken.

UUR

Ontvangst vanaf 12.00 u met mogelijkheid om te lunchen (inbegrepen in prijs)
Aanvang seminarie 13.30 u
Einde seminarie 17.30 u – mogelijkheid tot vraagstelling

VERZORGING

Inclusief lunch buffet restaurant Van der Valk Hotel.

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: aangevraagd voor 4 punten

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

PRIJS

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

 220
€ inclusief BTW

126 € plus BTW indien u met de KMO portefeuille betaalt ! Zie hieronder !.  

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille.

U verkrijgt een aanzienlijk financiëel voordeel voor al uw opleidingen, te weten -30% van de netto-prijs.

Het is éénvoudig, éénmalig en wijst zichzelf uit.

Klik hier en volg de stappen.

 

Information

Location Details

Adres

Lexdura
Franklin Rooseveltlaan 349/B15 
9000 Gent

TEL 09/395.13.03
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Social Sharing

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponRedditLinkedin

Inschrijven op onze nieuwsbrief