TEL 09/395.13.03

PRIVACYVERKLARING

Alle data die door een inschrijving voor een seminarie of door het zich abonneren op één van de nieuwsbrieven worden bekomen, worden op onze server opgeslagen en enkel gebruikt voor commerciële doeleinden.

Onder commerciële doeleinden wordt hoofdzakelijk verstaan het sturen van gerichte nieuwsbrieven, berichten of communicatie onder éénder welke vorm om de betrokkene van een bepaalde doelgroep op de hoogte te houden van de seminaries en opleidingen op het agenda.

Deze data worden niet aan derden vrijgegeven.

Iedere inschrijver op de nieuwsbrief of deelnemer aan een seminarie kan op éénvoudig verzoek de door hem verleden data laten wijzigen, aanpassen, schrappen of een kopie vragen.

Het volstaat om met ons contact op te nemen via de contactpagina en er zal onverwijld ingegaan worden op uw verzoek.

Ook kan men zich ten allen tijde uitschrijven op één of al onze nieuwsbrieven door éénvoudig te klikken op de daartoe voorziene "unsubscribe link" die aan elke nieuwsbrief werd gevoegd.

 

POLITIQUE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVEE

Toutes les informations obtenues à la suite d'une inscription à un séminaire ou d'un abonnement à l'une de nos lettres d'information sont stockées sur notre serveur et sont exclusivement utilisées à des fins commerciales.

Par fins commerciales, nous entendons principalement l'envoie ciblé de lettres d'informations, de messages ou de communications sous quelque forme que ce soit en vue d'informer les personnes d'un certain groupe cible de l'organisation de séminaires ou de formations.

Ces informations ne sont en aucun cas transmises à des tiers.

Tout abonné à une lettre d'information ou participant à un séminaire peut, sur simple demande, réclamer la modification, l'adaptation ou la suppression de ses informations, ou en demander une copie.

Pour ce faire, il vous suffit de nous contacter via la page de contact. Nous accéderons immédiatement à votre demande.

Vous pouvez également vous désabonner à tout moment de l'une de nos lettres d'information en cliquant simplement sur le lien "Unsubscribe", prévu à cette effet, qui figure dans chaque lettre d'information.

 

 

Binnenkort

No Posted Events

Adres

Lexdura
Franklin Rooseveltlaan 349/B15 
9000 Gent

TEL 09/395.13.03
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Social Sharing

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponRedditLinkedin

Inschrijven op onze nieuwsbrief