TEL 09/395.13.03

Inschrijvingen

GENT 'Grondige Studie Vennootschapsrecht'

09 Jun, 2023
09:00 -  17:00
The registration period is from 23 Jan, 2023 00:00 to 08 Jun, 2023 23:59

Beschrijving event:

INLEIDING

Intussen heeft iedereen, en in het bijzonder de advocaten gespecialiseerd in het vennootschapsrecht, de algemene wijzigingen over het al enige tijd gewijzigde vennootschapsrecht onder de knie.

Nu echter deze kennis verworven werd, is het zeker voor laatstgenoemden tijd om zich verder te verdiepen in de algemene wijzigingen en dringt een ‘grondige studie van het wetboek van vennootschappen en Verenigingen’ zich op teneinde met voldoende kennis van zaken ook die complexere dossiers te kunnen aanpakken.

Robbie TAS die mee aan de basis ligt van het nieuwe wetboek zal deze taak samen met zijn kantoorgenote meester Anneleen STEENO, ter harte nemen in deze twee dagen durende opleiding, waarbij u tevens ook de mogelijkheid hebt enkel die modules te volgen die u zelf wenst.

SPREKERS

Robbie TAS

Robbie Tas behaalde diploma’s aan de KU Leuven (1990 Kand. Toegepaste Wetenschappen, 1993 Lic. Handelsingenieur, richting financiewezen; 1994 Lic. Rechten; 1994 Aanvullende Studie Fiscaliteit; 2002 Doctor in de Rechten).

Van 1994 tot 2001 was Robbie assistent vennootschapsrecht bij Prof. Koen Geens in het Jan Ronse Instituut van de KU Leuven. In 2002 doctoreerde hij over de instandhouding van het maatschappelijk kapitaal in NV en BVBA.

Van 1997 tot 2003 nam Robbie mee het juridisch secretariaat van de International Commission of Appeal bij Nasdaq Europe waar. Hij zetelde van 2002 tot 2005 in de raad van bestuur van elektriciteitsleverancier Luminus.

Sinds 2004 is hij docent in de “Master na Master Vennootschapsrecht” aan de KU Leuven, campus Brussel, en in 2012 was hij gastdocent in de post-academische opleiding “Estate planning” aan de VUB. Hij is tevens vast medewerker van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (T.R.V.) en voorzitter van VRG-Alumni, de alumnivereniging van de Faculteit Rechtsgeleerdheid Leuven. Hij is auteur van tal van bijdragen over vennootschaps- en verenigingsrecht en is een veelgevraagd spreker over deze materies.

Hij is ook actief lid van het Belgisch Centrum voor vennootschapsrecht. De minister van justitie deed een beroep op hem als expert voor de hervorming van het vennootschapsrecht. Hij is tevens onafhankelijk bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur bij het beleggingsfonds Aphilion.

Robbie begon zijn praktijk als advocaat in 1995 bij het Brusselse kantoor De Bandt Van Hecke & Lagae (thans Linklaters) en startte in 2000 een eigen kantoor in Leuven. In 2002 werd hij vennoot bij het kantoor maxius en in 2006 stond hij mee aan de wieg van het kantoor Curia. Hij is stichtend vennoot van intui.

Robbie legt zich toe op problemen in het handels- en ondernemingsrecht, met de nadruk op het vennootschaps- en verenigingsrecht. Hij adviseert onder meer zelfstandige ondernemers en vennootschappen, aandeelhouders en bestuurders. Hij heeft daarnaast een bijzondere interesse in de problematiek van vrij beroepers, al dan niet in associatieverband. Hij is een ervaren en gerespecteerd litigator, met een bijzondere focus op geschillen tussen aandeelhouders/bestuurders van vennootschappen. Bij geschillen geeft hij de voorkeur aan onderhandelde oplossingen, maar hij gaat evengoed tot het uiterste indien een gerechtelijke beslechting aangewezen is. Hij treedt ook geregeld op als arbiter in nationale en internationale arbitrageprocedures en is lid van CEPANI. Hij heeft tenslotte een ruime ervaring in advies- en transactioneel werk.

Hij behandelt dossiers in het Nederlands, het Engels en het Frans.

 

Anneleen STEENO

 

Anneleen Steeno studeerde rechten aan de KU Leuven, waar ze in 2002 haar licentiaatsdiploma behaalde. In haar laatste licentiejaar studeerde zij een semester aan Northwestern University School of Law (Chicago). Datzelfde jaar begon zij haar stage aan de balie te Brussel bij het kantoor Eubelius, waar zij zich focuste op het vennootschaps- en effectenrecht, mergers en acquisitions.

In 2005-2006 studeerde Anneleen aan Stanford Law School (USA) waar zij een Master in Law (LL.M.) in Corporate Governance and Practice behaalde. Zij werkte vervolgens bij het advocatenkantoor Fenwick & West LLP in Silicon Valley (USA) waar zij betrokken was bij verscheidene venture capital deals.

Na haar studies en werkervaring in de USA, keerde Anneleen als senior associate terug naar het kantoor Eubelius.

Anneleen was van 2007 tot 2013 ook deeltijds assistent vennootschapsrecht bij Prof. Koen Geens aan het Jan Ronse Instituut van de KU Leuven en doceerde er werkcolleges vennootschapsrecht.

In februari 2008 versterkte zij het kantoor Curia waar ze in 2012 vennoot werd. Zij was stichtend vennoot van intui in 2013.

Anneleen heeft een ruime ervaring in de praktijk van overnames, fusies, vastgoedtransacties (vastgoedacquisities en projectontwikkeling) en aandeelhoudersovereenkomsten evenals in vennootschapsrechtelijke adviesverlening.

Zij beschikt eveneens over een erkende expertise met betrekking tot non-profitrecht en inzake coöperatief ondernemen.

Zij behandelt dossiers in het Nederlands, het Engels en het Frans.

PROGRAMMA

 

U hebt de keuze uit 4 verschillenden modules die u kan volgen, gespreid over 2 ganse dagen.

Zo kan u zelf uw pakket samenstellen dat u in functie van uw kennis zou willen volgen.

DAG 1

9u tot 12u

Module 1 – Algemeen – krachtlijnen en overzicht van de hervorming – keuze van de rechtsvorm (Robbie Tas)

Algemeen overzicht WVV:

 • Parlementair traject en 3 krachtlijnen
 • Structuur WVV
 • Van handelsrecht naar ondernemingsrecht
 • Beperking aantal vennootschapsvormen
 • Afschaffing kapitaal in BV en CV
 • Wijzigingen mbt effecten
 • Wijzigingen mbt bestuur
 • Wijzigingen mbt algemene vergadering
 • Wijzigingen mbt conflicten
 • Wijzigingen mbt ontbinding en vereffening
 • Inwerkingtreding en overgangsregeling

Welke vennootschapsvorm kiezen onder het WVV ? Overzicht resterende vennootschapsvormen en belangrijkste kenmerken:

 • Klassieke indeling vennootschappen en criteria voor keuze
 • Maatschap, VOF en Comm.V.
 • BV: de default-vennootschap
 • CV: beperkt tot “echte coöperaties” of toch niet?
 • NV: enkel voor de grote vennootschappen ?
 • Besluit: waarom kiezen voor de maatschap (met of zonder rechtspersoonlijkheid), BV, CV resp. NV ?

13u30- 16u30

Module 2 – De belangrijkste vennootschapsvormen: NV en BV – gevolgen voor de M&A-praktijk (Anneleen Steeno)

Concreet aan de slag met de BV:

 • Oprichting
 • Effecten en eraan verbonden rechten: belangrijke versoepeling
 • Bestuur
 • Algemene vergadering
 • Vermogen en uitkeringen in de kapitaalloze BV - alarmbelprocedure
 • Aanpassing statuten

Concreet aan de slag met de NV:

 • Effecten en eraan verbonden rechten – o.m. meervoudig stemrecht
 • Bestuur: 3 mogelijke opties
 • Algemene vergadering
 • Kapitaal en uitkeringen
 • Aanpassing statuten

Gevolgen van het WVV voor de M&A-praktijk:

 • Flexibele BV: niet langer “off-the-shelf”
 • Te maken keuzes in statuten en aandeelhoudersovereenkomsten
 • Overdracht van aandelen: BV niet langer verplicht “besloten”
 • Stemverhoudingen en –afspraken
 • Afspraken exit: put- en callopties, uittreding en uitsluiting, anticiperen op geschillenregeling
 • Financial assistance
 • Kapitaalverhoging / uitgifte nieuwe aandelen
 • Herstructureringen

 

DAG 2

 

9u – 12u

Module 3 – De nieuwe regels voor vennootschapsgeschillen/ontbinding en vereffening (Robbie Tas)

Geschillen in het WVV:

 • Het recht om de algemene vergadering bijeen te roepen
 • Het deskundigenonderzoek
 • Nietigheid van besluiten
 • Nieuwe regels mbt de aansprakelijkheid van bestuurders
 • De nieuwe geschillenregeling

Ontbinding en vereffening van vennootschappen, verenigingen en stichtingen:

 • Historiek bepalingen over ontbinding en vereffening
 • Ontbinding van vennootschappen: afsluiting boekjaar, vrijwillige ontbinding, gerechtelijke ontbinding, ontbinding van rechtswege
 • Ontbinding van verenigingen: vrijwilllige ontbinding, gerechtelijke ontbinding, ontbinding van rechtswege
 • Ontbinding van stichtingen: gerechtelijke ontbinding
 • Vereffening van vennootschappen: versoepeling vereffeningsprocedure, eendagsvereffening, statuut vereffenaars, verslaggeving, sluiting vereffening
 • Vereffening van vzw’s/stichtingen: specifieke bepalingen

 

13u30 – 16u30

Module 4 – Het WVV en de non-profit sector (Anneleen Steeno)

Welke toekomst voor de CV na het WVV ?

 • de CV krijgt haar eigenheid terug
 • intern reglement
 • erkenningen specifiek voor de CV
 • oprichting
 • effecten en eraan verbonden rechten – overdracht
 • uitgifte nieuwe aandelen
 • uittreding/uitsluiting
 • uitkeringen, financial assistance, alarmbelprocedure
 • bestuur en algemene vergadering

(I)Vzw en stichting

 • integratie (i)vzw en stichting in het WVV
 • rechtsvormen zonder winstuitkeringsoogmerk in het WVV
 • wettelijke specialiteit
 • oprichting
 • bestuur en algemene vergadering
 • nietigheid van besluiten
 • jaarrekening
 • herstructureringen

 

LOCATIE

Van der Valk Gent

UUR

Ontvangst vanaf 08.30 u met mogelijkheid om te ontbijten en lunchen (inbegrepen in prijs)
Aanvang seminarie - zie module
Einde seminarie - zie module

VERZORGING

Gevarieerd broodjes en hapjesbuffet, gebak met koffie, frisdranken, water, thee

ACCREDITATIE

Orde van Vlaamse balies: aangevraagd voor 3 punten per module

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het aanwezigheidsattest wordt na het seminarie overhandigd of per email toegezonden.
Zie ook algemene voorwaarden en reglementen beroepsorganisaties

PRIJS

Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.O214984

332,75 € per module,  inclusief BTW, documentatie en ontbijt/lunch

193 € plus BTW indien u met de KMO portefeuille betaalt ! Zie hieronder !.  

Vergeet niet u te registreren voor de KMO-portefeuille.

U verkrijgt een aanzienlijk financiëel voordeel voor al uw opleidingen, te weten -30% van de netto-prijs.

Het is éénvoudig, éénmalig en wijst zichzelf uit.

Klik hier en volg de stappen.

Information

Location Details

Adres

Lexdura
Franklin Rooseveltlaan 349/B15 
9000 Gent

TEL 09/395.13.03
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Social Sharing

FacebookTwitterDiggDeliciousStumbleuponRedditLinkedin

Inschrijven op onze nieuwsbrief